Dag van rust

Dag van rust | W.A. Zondag | ISBN 9789462789029

Wat betekenen de woorden: ‘Gedenk de sabbatdag, dat gij dieheiligt’ en ‘Laat ons de rustdag wijden’ concreet? Dit boekjewil inzicht geven in de achtergrond van het sabbatsgebod enpraktische handvatten geven in de wijze waarop wij de rustdag’vieren’ in de 21e eeuw. Ingegaan wordt op de inzetting vande sabbat, het doel ervan,de overgang van de ‘sabbat’ naarde ‘zondag’. Verder komt aan de orde hoe in Bijbels licht moetworden aangekeken tegen ‘arbeid’ op zondag en wat ‘heiligrusten’ betekent.Het boekje heeft een praktische insteek wat betreft de voorbereidingop de zondagse erediensten en het bijwonen ervan.Uiteraard komt ter sprake hoe individueel of in het gezin rondde prediking inhoudkan worden gegeven aan ‘huisgodsdienst’.De teksten worden afgewisseld door kaders met daarinpraktische tips en uitspraken van oudvaders die tot nadenkenstemmen.Een leerzame uitgave, vooral ook voor jongeren.

ISBN: 9789462789029
9,95
Niet op voorraad
Levertijd onbekend

Bekijk ook