Israelvisies in beweging

Israelvisies in beweging | Steven Paas | ISBN 9789491583353

Heeft Israel in de Schrift een geestelijke of een materiele betekenis, of gaat het om een samengaan daarvan? Dit boek vraagt aandacht voor veranderende Israevisies. De hoofdlijn is een kritische beschouwing van de beweging van het Israelisme, buiten Nederland vaak bekend als Christian Zionism. Het is niet een Joods of Israelisch verschijnsel, maar een beweging binnen het Christendom, vooral de West-Europese en Amerikaanse Protestantse tak ervan. Naast een theologische beoordeling van Israelopvattingen wordt een overzicht gegeven van de historische ontwikkeling van Israelopvattingen, met name toegesneden op Nederland.

Het verschijnsel van het Israelisme is krachtig herleefd na de Tweede Wereldoorlog, toen bezinning op de Holocaust Westerse christenen ging vervullen met gevoelens van schaamte en schuld over een collectieve verantwoordelijkheid voor eeuwen van anti-joods geweld. Hoe terecht dit besliste afscheid van een antisemitisch verleden ook is, de nagatieve gevolgen van het Israelisme voor geloof, theologie en Kerk mogen niet uit het oog worden verloren. De consequenties zijn namelijk dat nabijbels Israel samen met Jezus Christus in het centrum van geloof en theologie staat en dat nabijbels Israel naast de Kerk volk van God is. Uiteindelijk bedreigen deze consequenties van het Israelisme het hart van geloof, theologie en Kerk. Ze geven immers binnen het Christendom plaats aan vergaande waardering voor het Judaisme, ondanks de stelselmatige verwerping van Jezus Christus in dat religieuze systeem. Joden en christenen verwachten niet dezelfde Messias, want ‘ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren’ (1 Joh. 5;1).

Steven Paas (geb.1942) is theoloog, Universiteit van Amsterdam (doctoraal-MTh) en Theologische Universiteit van Apeldoorn (PhD). Voorheen was hij legerofficier, journalist, docent godsdienst, en in Malawi lector aan een predikantenopleiding en predikant. Hij publiceerde over o.a. Westerse en Afrikaanse kerkgeschiedenis en hij stelde een woordenboek samen voor gebruikers van het Chichewa/Chinyanja, de grootste taal van Centraal-Afrika.

ISBN: 9789491583353
14,99
Op voorraad
In winkelwagentje

Bekijk ook