Gezanten van Gods lof

Gezanten van Gods lof | P. de Vries | ISBN 9789492433220

Levensschetsen van zeven predikers. 

Gedenkt uw voorgangers die u het Woord Gods verkondigd hebben, luidt de Bijbelse opdracht. Niet om mensen te verheerlijken, maar om hun geloof na te volgen. Met dat doel beschreef ds. P. de Vries de levens van zeven predikanten. Ze dienden verschillende kerken en kwamen uit verschillende landen, maar waren dienaars van dezelfde God.
Beschreven worden de oud-gereformeerde ds. C. Smits, de hervormde ds. Jac. van Dijk en zijn kerkgenoot ds. J.T. Doornenbal, de vrije predikant ds. J.P. Paauwe, de Schotten prof. Hugh Cartwright en Kenneth McRae, en de Schots-Amerikaanse John Murray.

ISBN: 9789492433220
10,00
Op voorraad
In winkelwagentje

Lezers kochten ook